Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Ewa Zając

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gronowo Elbląskie

Numer zamówienia: ZRGo.ZP.271.2.2016

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Gronowo Elbląskie, pokój nr 11, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

TED/UZP: 357283-2016