Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2018-02-012018-02-15Sukcesywna dostawa nowych żelbetonowych płyt drogowych pełnych o wymiarach 300x150x15Rozstrzygnięte
2Nieograniczony2017-11-282017-12-06Odbiór i zagospodawowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gronowo Elbląskie Rozstrzygnięte
3Nieograniczony2017-08-302017-09-13Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N(Stare Pole) Gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim tj. na dz. nr 191 obręb Oleśno oraz dz. nr 248 obręb Gronowo ElbląskieRozstrzygnięte
4Nieograniczony2017-06-122017-06-21Dowóz dzieci z terenu Gminy Gronowo Elbląskie do Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim i w Jegłowniku poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018Rozstrzygnięte
5Inne2017-05-18(brak wartości)Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Gronowo ElbląskieRozstrzygnięte
6Nieograniczony2017-03-082017-03-16Sukcesywna dostawa nowych żelbetonowych płyt drogowych pełnych o wymiarach 300x150x15Rozstrzygnięte
7Nieograniczony2017-02-222017-03-03sukcesywna dostawa nowych żelbetonowych płyt drogowych pełnych o wymiarach 300x150x15Archiwum
8Nieograniczony2017-01-302017-08-07Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości JegłownikZakończone
9Nieograniczony2017-01-232017-02-08Przebudowa tj. zmina nawierzchni drogi gminnej ul. Elbląskiej i ul. Kościelnej w miejscowości Jegłownik.Rozstrzygnięte
10Nieograniczony2017-01-202017-02-07Przebudowa drogi gminnej tj. ul. Osiedlowej w Gronowie ElbląskimRozstrzygnięte
Strona 1 z 2