Kategoria: Zarządzenia Wójta 2017

Ogłoszono przez Joanna Guzierowicz

Zarządzenie Nr 42/OG/2017 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 06 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbgest na terenie Gminy Gronowo Elbląskie, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej