Akty prawne

Ogłoszono przez Magdalena Nazaruk

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 102070N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej

Numer aktu: XXVIII/257/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący