Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-03-28XXXII/295/2018w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Gronowo Elbląskie od czerwca 2018 roku do czerwca 2021 roku Obowiązujący
22018-03-28XXXII/294/2018w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie kosztów wymiany, bądź zakupu źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Gronowo ElbląskieObowiązujący
32018-03-28XXXII/293/2018o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Wikrowo Obowiązujący
42018-03-28XXXII/292/2018o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska Górne Obowiązujący
52018-03-28XXXII/291/2018o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Jegłownik Obowiązujący
62018-03-28XXXII/290/2018o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Gronowo ElbląskieObowiązujący
72018-03-28XXXII/289/2018w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie„ w 2018 rokuObowiązujący
82018-03-28XXXII/288/2018w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie Obowiązujący
92018-03-28XXXII/287/2018w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomościObowiązujący
102018-03-28XXXII/286/2018zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gronowo ElbląskieObowiązujący
Strona 1 z 177