Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-12-28XXXI/281/2017w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017- 2025Obowiązujący
22017-12-28XXXI/280/2017w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gronowo Elbląskie.Obowiązujący
32017-12-28XXXI/279/2017w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gronowo Elbląskie na rok 2018.Obowiązujący
42017-12-28XXXI/278/2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Gronowo Elbląskie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.Obowiązujący
52017-12-28XXXI/277/2017w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie na 2018 r.Obowiązujący
62017-12-28XXXI/276/2017w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Gronowo Elbląskie.Obowiązujący
72017-12-28XXXI/275/2017w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.Obowiązujący
82017-12-28XXXI/274/2017w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2027.Obowiązujący
92017-12-28XXXI/273/2017w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2018r.Obowiązujący
102017-12-28XXXI/272/2017w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2018-2029.Obowiązujący
Strona 1 z 176