Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Przedszkole w Gronowie Elbląskim

1. Ewidencja pism przychodzących i wychodzących.
2. Listy dzieci.
3. Rejestr skarg i wniosków.
4. Księga wyjść służbowych.
5. Rejestr wypadków pracowników oraz dzieci.
6. Ewidencja urlopów pracowników.
7. Ewidencja zwolnień lekarskich.
8. Akta osobowe.
9. Archiwum przedszkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych).

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).
Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.