Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Kontakt i godziny pracy Przedszkola w Gronowie Elbląskim

Przedszkole w Gronowie Elbląskim

ul. Elbląska 8
82-335 Gronowo Elbląskie

NIP 578-10-59 - 277
REGON 000985680

Tel/fax: (55) 231-56-63

Adres email:  przedszkole@gminagronowo.pl
Strona www: gminagronowo.pl/pl/oswiata/przedszkole

Dyrektor
-  mgr Anna Wróblewska
GODZINY PRACY:
Przedszkole- w godz. 6.00-16.00
Dyrektor – w godz.8.00- 15.00

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:
Codziennie w godzinach pracy Dyrektora placówki.