Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Struktura organizacyjna Przedszkola w Gronowie Elbląskim

Organami Przedszkola są:
1. Dyrektor - zakres kompetencji reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 39 (Dz. U.1991 Nr 95 poz. 425)
2. Rada Pedagogiczna - zakres kompetencji reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o sys-temie oświaty art. 41 pkt. 1-2 (Dz. U.1991 Nr 95 poz. 425)
3. Rada Rodziców - zakres kompetencji reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 54 pkt.2 (Dz. U.1991 Nr 95 poz. 425)