Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Budżet i majątek Gimnazjum w Gronowie Elbląskim

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA SZKOŁY


1. Gimnazjum jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim i nie posiada osobowości prawnej.

2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gronowo Elbląskie i jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę działalności statutowej.

3. Mienie szkoły stanowi własność Gminy Gronowo Elbląskie.

4. Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.
MAJĄTEK GIMNAZJUM W GRONOWIE ELBLĄSKIM


Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Gronowo Elbląskie, nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.