Witamy na stronie BIP Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie

Jest to nowa odsłona Biuletynu Informacji Publicznej. Archiwalny BIP urzędu znajduje się na stronie http://bip.warmia.mazury.pl/gronowo_elblaskie_gmina_wiejska/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13
Fax. (55) 231-56-23

e-mail :gminagronowo@gminagronowo.pl
strona www gminy: www.gminagronowo.pl

Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim pracuje w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 700 do 1500
środa od godz. 700 do 1700
Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. od 800 do 1700


Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gronowo Elbląskie

 

 

 

Najczęściej odwiedzane

Sprawy załatwiane elektronicznie

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.) Urząd Gminy Gronowo Elbląskie uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić udostępniony na stronie https://cu.warmia.mazury.pl formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę, bądź Profil Zaufany ePUAP.